Impact Coatings och Powercell i samarbete

Samarbetet avser utveckling och industrialisering av bränsleceller.

Impact Coatings uppger att de sedan en tid tillbaka driver ett projekt tillsammans med ett antal andra leverantörer. Ett projekt vars syfte är att bygga upp en svensk kapacitet för tillverkning av bränsleceller. Projektet finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) via ett program som döpts till "ProViking".

Det svenska bränslecellsföretaget PowerCell har nu tecknat avtal om att delta i detta projekt och har därför startat samarbete med Impact Coatings avseende ytbeläggning av flödesplattor till de bränsleceller som utvecklas.

– Vi bedömer att Powercell har mycket goda möjligheter att exploatera sin bränslecellslösning inom en snar framtid. Det är därför mycket positivt för oss att delta i industrialiseringen av deras produktionsprocess. Samarbetet och den externa finansieringen av utvecklingen medför att vi återigen ökar vår fokusering på bränsleceller, säger Henrik Ljungcrantz, vd på Impact Coatings.

Comments are closed.