Semcon utvecklar tysk konceptbil

Semcon har av en tysk fordonsleverantör valts som utvecklingspartner i förstudien till en ny konceptbil. En första fas pågår året ut och det sammanlagda ordervärdet under 2009 uppgår till cirka 50 Mkr.

Det handlar om att skapa en rad tekniska lösningar för att möta en mycket tuff kravspecifikation avseende bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Här nyttjas såväl Semcons samlade erfarenhet inom komplett nybilsutveckling som kompetens inom design, konstruktion, elektronik och material.
– Projektet är ytterligare ett steg i vårt långa samarbete med kunden, säger Stefan Ohlsson, affärsområdeschef Semcon Automotive R&D. Det visar att vi har ett attraktivt erbjudande och rätt kompetens samt att vår satsning på den internationella marknaden fortsätter att ge resultat även i dessa tuffa tider.
Stefan Ohlsson räknar med att mellan 30 och 40 personer inom Semcon, i Tyskland och även Sverige, kommer att arbeta med projektet.
Semcon är ett globalt teknikutvecklingsföretag med verksamhet på fler än 40 orter över tre kontinenter med drygt 3 000 ingenjörer. Under 2008 omsatte Semcon 3,3 miljarder kronor.

Comments are closed.