Semcon konverterar Volvobilar till plug-in hybrider

Semcon har under det senaste året varit med i Volvo Personvagnars utveckling av tre plug-in hybridbilar för demonstration i ett samarbetsprojekt mellan Volvo Personvagnar, Vattenfall, ETC och Energimyndigheten.

Semcon har konverterat en fordonsmodell med konventionell förbränningsmotor till plug-in genom att anpassa och installera elmotor och batteri, konstruktion av anpassad transmission samt design och konstruktion av kablage, logg- och styrenheter. Tre prototypbilar är framtagna för att under hösten 2009 samla information om vilka önskemål och krav förarna har på den nya tekniken, vilka körvanor de har och hur de vill ladda sin bil.
Totalt har sex personer med olika specialistkompetens från Powertrain, elektronik, projektledning och beräkning varit involverade i arbetet.
– Semcon har på ett självständigt och resurssnålt sätt tagit fram de tekniska lösningar som efterfrågats i projektet, bilarna har sedan byggts av Volvos Konceptverkstad i samarbete med Semcon, säger Anders Björnberg, ansvarig för plug-in projektet på Volvo Personvagnar.

 

Comments are closed.