Stora Elektronikdagen den 3 september

IM-föreningen, Elektronikindustriföreningen och Stockholmsmässan arrangerar i samarbete Stora Elektronikdagen som är ett specialarrangemang i konceptet S.E.E.

 

Stora Elektronikdagen är en heldag för personer i ledande ställning inom branschen.
Förmiddagen ger en strategisk överblick av vår omvärld. Roland Dahlman, head of wealth management vid Investerum AB, ger sin syn på finanskrisen, orsakerna till den, när utvecklingen kan tänkas vända och vilka parametrar man bör ha för ögonen.
Resten av förmiddagen ägnas åt global konkurrens. Jens Wernberg, chef för exportrådets kontor i Mumbai (Bombay) och tidigare chef för kontoret för södra Kina, talar om de viktigaste trenderna och utmaningarna och om vilka faktorer som är kritiska för elektronik och HiTech i Kina idag. Han kommer att ge konkreta exempel. Efter det sker en dialog med deltagarna. Förmiddagspasset avslutas med en utblick över Brasilien och Ryssland.
Eftermiddagen kommer att ge en teknikutblick, med fokus på solceller och elektronik, möjligheter med värmekamera och en ny teknik, kallad QTC, för trycksensorer och switchar. Talare är här Robert Sundquist, forsknings- och utvecklingschef för Exotech och S-Solar, Christian Vieider och Leif Häggmark från minST. Hans Henzell, vd för Acreo, talar om hur man med specialkomponenter och system kan skapa en nisch och Lennart Carlsson, försäljningschef inom Cewe Control avslutar med att tala om ABBs utveckling av sin verksamhet i Sverige.
Se mer på http://webfair2.stofair.se/uploaded/document/2009/8/5/StoraElektronikdagen.pdf

Comments are closed.