Radiocentrum Gävle och NICT i samarbete om nya EMC-mätmetoder

Traditionella mätmetoder räcker inte till för att karaktärisera störningar i industriell miljö. På IEEE EMC2009 i Kyoto presenterades en ny metod som Radiocentrum i Gävle kommer att vidareutveckla i samarbete med NICT, Japan.

Radiocentrum Gävle, forsknings- och samverkanscentrum inom radioteknik vid Högskolan i Gävle, inleder nu ett samarbete med NICT (National Institute of Information and Communications Technology) i Japan. Syftet är att utbyta erfarenheter kring mätmetoder och applikationer för att karakterisera radiostörningar i industriella miljöer.
Sedan 2008 driver Radiocentrum Gävle forskningsprojektet ”Tillförlitlig trådlös maskin-till-maskin-kommunikation i elektromagnetiskt störda miljöer”. Projektet fokuserar på att förbättra tillförlitlighet och säkerhet för trådlös kommunikation i kritiska industritillämpningar.
En viktig del är att utveckla mät- och analysmetoder för att hantera de ofta höga nivåer av elektromagnetiska störningar som förekommer i dessa miljöer. Vid den internationella vetenskapliga konferensen IEEE EMC 2009 i Kyoto i juli presenterade projektet en ny metod för att karakterisera radiostörningar i industriella miljöer. Samtidigt inleddes samarbetet med NICT, som har arbetat med en liknande metod.
– Metoden innebär i stora drag att man kombinerar traditionell spektrumanalys med att studera den statistiska fördelningen kring särskilt intressanta frekvenser. Därmed blir det möjligt att se vilken påverkan störningarna kan få på digital radio, säger Peter Stenumgaard, adjungerad professor och projektledare vid Radiocentrum Gävle.
NICT har arbetat med den nya mätmetoden i laboratoriemiljö med mätningar av bland annat mikrovågsugnar.
– I Gävle kommer vi att gå ut och göra mätningar enligt NICs metod i komplex industrimiljö, på exempelvis godståg och kranar. Metoden kommer att ge större säkerhet i att kartlägga störkällor. Tack vare att den statistiska fördelningen görs under någon minut går det av resultatet att se vad slags störning det är fråga om, t ex om det är en pulsad eller brusig störning.
Projektet vid Radiocentrum Gävle finansierades 2008 av Vinnova och under perioden 2009-2011 sker finansieringen genom KKS, Kunskaps- och Kompetensstiftelsen. Partners är Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Åkerströms Björbo, Green Cargo, Agilent Technologies, Syntronic AB, SSAB Tunnplåt AB samt Stora Enso Kvarnsveden.

 

Comments are closed.