Selektion och timing

Rätt "timing" blir allt viktigare. Produktlivscyklerna blir allt kortare för konsumentprodukter. Vi märker det även inom industrisektorn där man siktar på att nå vinst så tidigt som möjligt. Det gäller att ha full kontroll på vad som är möjligt att göra och därför skaffa sig så mycket relevant in fo r mation som möjligt inom aktuella områden.
Media får en allt viktigare roll i informationsinhämtningen, men det gäller givetvis att selektera.
Själv är jag nog yrkesskadad. Efter att hela dagarna ha producerat tidningsartiklar köper jag gärna och läser tidningar på fritiden, men då helst smala tidningar inom de områden som jag är intresserad av. Jag ser ett ökat behov av selektiv informationsinhämtning och i den bilden finns givetvis webben med som en stark faktor. Tidsfaktorn tränger sig på och tiden mellan frågor och svar måste bli kortare. Interaktivitet har därför varit ledordet när vi nu sjösätter en ny hemsida.

Comments are closed.