Övervakar säkerhetssystem

Karlskronaföretaget Optimum Biometric Labs (OBL) lanserar nu sin plattform the BioUptime appliance som är ett hjälpmedel för övervakning av biometriskt baserade system och som även kan användas för att förbättra det övervakade systemets tillförlitlighet, tillgänglighet och underhåll. BioUptime kan enligt företaget ge en kontinuerlig övervakning och anslutas till alla biometriskt baserade system som finns på marknaden idag och som använder biometriska komponenter, moduler och utrustningar för identifiering genom fingeravtryck, handavtryck, öga eller ansiktsigenkänning med mera. Plattformen är även utvecklad för att klara av att övervaka system som använder sig av smarta kort, RFID, Bluetooth m.fl.

– Allt fler kunder baserar sina affärskritiska tillämpningar på biometriska system vilket naturligtvis höjer ribban på kundens förväntningar på driftsstöd och underhåll. Det finns vissa fundamentala och kritiska frågeställningar som vi adresserar. Vårt jobb är att se till att slutkunden vet vad de kan och bör förvänta sig av underleverantörerna med avseende på serviceavtal (SLA) men också att förse underleverantören med automatiserade och kostnadseffektiva verktyg så att de i sin tur skall kunna lämna stöd till sina kunders affärskritiska system fullt ut, Säger OBL:s vd Babak Goudarzi Pour.

Samtidigt har OBL lagt ut en guide (i form av ett white paper) på sin hemsida som förklarar de grundläggande begreppen avseende tillförlitlighet, tillgänglighet och underhåll (RAM) för biometriskt baserade tillämpningar och som kan användas som en checklista vid formulering av grundläggande RAM-krav, och för utvärdering av existerande systems prestanda som stöd till slutanvändaren.

Dokumentet kan laddas hem från; http://www.biouptime.com/resources.html

Comments are closed.