Mot lönsamhet

Elektrobit OY, EB, med huvudkontor i Oulu säljer affärsenheter samt fast egendom för att nå bättre kostnadsstruktur. År 2007 blir förlustår dock med förbättringar under andra halvan 2007. Foriva OY en enhet inom EU-invest A/S tar över  fast egendom i Oulu och betalar 16.4 miljoner Euro. Affärsenheten mikrovågstillämpning för industrin säljs till Senfit Oy och  tidigare i december outsourcades utvecklingsavdelningar inom Radio Networks till Embio Oy, ett 70- tal anställda överförs.

I en process att förbättra kassaflöde säljs den fasta egendomen i Oulu till Foriva Oy som är en del i det danska förvaltningsbolaget EU Invest A/S. Försäljningen inbringar 16.4 miljoner Euro. Ett långsiktigt leasingavtal har skrivits mellan parterna för EBs verksamhet i lokalerna. Enheten i Oulunsalo är under utredning för potentiell försäljning.

I mitten av december "outsourcade" affärsenheten Radio Networks utvecklingsavdelningen i Esbo samt en hårdvaru och test grupp i Tammerfors till Embio Oy. Detta för att sänka fasta kostnader genom att nyttja större enheter i Oulu och Kajanni.Sjuttio anställda överförs till Embio Oy som därigenom dubblerar antalet anställda.

Affärsenheten Mobile Terminals säljer sin enhet för industriella mikrovågstillämpningar till Senfit Oy. Orsaken är att området inte passar i EB' s strategi  där inriktningen är  mobil telekommunikation. Åtta anställda följer med till Senfit Oy.

Elektrobit, EB, som har omkring 1600 anställda med utveckling i Finland, Österike,Schweiz, Japan och Kina har en strategisk inriktning mot  mobil telekommunikation och fordonselektronik.

Inom mobil telekommunikation finns produkter inom både infrastruktur och terminal. Exempel är utveckling inom Wimax området. Inom fordonselektronik har EB utvecklat programvaruplattformar som stöder standarder som AutoSAR, FlexRay, CAN.LIN, OSEK.

 

 

Comments are closed.