SEEC en lysande Stjärna

På Rising Stars-listan utsågs SEEC till det sjätte mest snabbväxande teknologiföretaget i Sverige. Rankinglistan baseras på företagens genomsnittliga intäktsökning under en treårsperiod och över 20 000 företag har granskats.

SEEC levererar smarta energisystem för uppvärmning och kylning av större fastigheter och industrianläggningar baserat på effektiv energilagring i berg.

Mycket av världens energiförbrukning går åt till att värma och kyla byggnader. Men idag låter vi en stor del av den värme och kyla som produceras gå till spillo. SEECs geotermiska energisystem tar effektivt tillvara på överskottsenergi genom att lagra och återanvända den för att på nytt värma upp eller kyla byggnader.

Baserat på en unik och patenterad metod för att övervaka, analysera och styra energisystemet kan SEEC minska energiförbrukningen i samband med uppvärmning och kylning av t ex byggnader med upp till 90 procent. Läs

För åttonde året i rad koras de snabbast växande teknologiföretagen i Sverige. Sweden Technology Fast 50 arrangeras av Deloitte tillsammans med Affärsvärlden och Svenska Riskkapitalföreningen. Rising Stars

 är en objektiv ranking av de 25 snabbast växande teknologiföretagen i Sverige som haft verksamhet i minst tre år och mindre än fem år. Rankinglistan baseras på företagens genomsnittliga intäktsökning under en treårsperiod.

På Rising Stars-listan utsågs SEEC till det sjätte mest snabbväxande teknologiföretaget i Sverige. Rankinglistan baseras på företagens genomsnittliga intäktsökning under en treårsperiod och över 20 000 företag har granskats.

Comments are closed.