PTS beslutar om regler för mobiloperatörer

PTS styrelse har i dag beslutat om förnyade regler som innebär att mobiloperatörer ska ta emot samtalstrafik från andra operatörer och hålla kostnadsorienterade priser.

Samtrafik mellan nät är en grundläggande förutsättning för att konsumenter, företag och organisationer ska kunna nå varandra. PTS vill förhindra att operatörerna överprissätter tjänster som de säljer till varandra och som behövs för att samtrafiken ska fungera. En bättre konkurrens mellan operatörerna på marknaden förväntas leda till större valmöjligheter och lägre priser för mobiltelefoni för konsumenterna.

Liknande regler har funnits för de största mobiloperatörerna sedan 2004, men dagens beslut innebär att fler operatörer omfattas av reglerna. De operatörer som får fortsatta skyldigheter på marknaden är Hi3G, Tele2, Telenor och Telia Sonera. Nya operatörer har tillkommit som tidigare inte haft skyldigheter: AINMT (Net1), Lycamobile, TDC och Ventelo.

Besluten har samråtts med operatörerna, Konkurrensverket och EU-kommissionen under april-oktober 2010. Med anledning av de synpunkter som inkommit under samråden har PTS gjort vissa ändringar i det ursprungliga beslutsförslaget. Bland annat har PTS tagit bort den föreslagna skyldigheten om särredovisning och förtydligat marknadsavgränsningen.

Besluten gäller från och med i dag.

Comments are closed.