Sectra vann upphandling

Sectra AB, med moderbolag i Sverige, har tecknat ett ramavtal med EU-rådet avseende leveranser av sin produkt för säker telefoni inom hela EU-området.

Det är resultatet av EU-rådets nyligen avslutade upphandling där valet föll på Sectra Tiger XS.

Det tecknade ramavtalet gäller i fyra år och innebär att tjänstemän och statschefer i samtliga 27 EU-länder ska kunna nyttja säker talkommunikation inom EU och med Bryssel. I samband med undertecknandet av ramavtalet lade EU-rådet även en initial beställning av Tiger XS. Leverans kommer här att ske under hösten 2010.

– Avtalet med EU-rådet innebär att vi uppnår vårt mål att förse samtliga EU-länder med lättanvända produkter för säker telefoni. En gemensam lösning för säker talkommunikation kommer att bidra till ökad säkerhet i Europa, säger Michael Bertilsson, vd för Sectra Communications AB.

Sverige och Nederländerna är företagets hemmamarknader, där många kunder bidragit till Tigerproduktens utveckling. I Sverige används Tiger XS redan idag av myndigheter och försvaret för säker kommunikation av nationellt känslig information och EU-sekretess, enligt Sectra.

Sectra lanserade 1999 världens första avlyssningssäkra mobiltelefon som är certifierad på den höga säkerhetsnivån Secret. Den här produkten utvecklade företaget i samarbete med Försvarets materielverk, FMV.

Tiger XS, som EU-rådet beställt, används för att ringa säkert över tele-, gsm-, 3g-, isdn- och ip-nät samt satellitsystem. Tiger XS är den enda kryptoprodukten för mobil och fast telefoni som har säkerhetsgodkännanden på Secret-nivå från både EU och NATO, enligt Sectra. Användare är beslutsfattare, höga tjänstemän och militärer i Europa.

Comments are closed.