Ny lag ska gynna innovationer

– Den regering som regerar efter 19 september måste rivstarta med en innovationsstrategi. De förslag på bland annat en ny lag om förkommersiell upphandling som nu lagts fram är en bra startbana.

Det säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör vid Sveriges Ingenjörer, med anledning av betänkandet ”Innovationsupphandling SOU 2010:56” som innovationsupphandlingsutredningen lämnade till näringsminister Maud Olofsson på tisdagen.

– Det är viktigt att ställa krav på offentliga organ som kommun, stat och landsting att de i sin upphandling lägger ribban så högt att det i sig genererar nya innovationer, ny teknik och därmed också nya företag. Upphandlingsvolymen omfattar hela 500 miljarder kronor årligen, säger Peter Larsson.

Globalisering och ökad konkurrens innebär att näringslivsstrukturen utmanas. Sveriges Ingenjörer menar att Sverige måste vara i frontlinjen när det gäller forskning och utveckling.

– Vi måste lämna bakom oss den vilsenhet och håglöshet som delvis råder idag. Den rådande inställningen att upphandling inte fungerar efter det att statliga verk bolagiserats eller att gemensamma regler införts i EU är fel. En ny tid kräver helt enkelt nya lösningar, baserade på erfarenheter från tidigare framgångar från att handla upp ny teknik, säger Peter Larsson vid Sveriges Ingenjörer som är det största förbundet inom akademikerorganisationen Saco.

Begreppet förkommersiell upphandling avser offentlig upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster fram till kommersialisering, inklusive testserier.

– Det kan genomföras utanför EU:s upphandlingsdirektiv då det där finns ett undantag för offentlig upphandling av just FoU-tjänster, säger utredaren Hans Jeppson.
 
EU:s upphandlingsdirektiv har till stor del styrt hur svensk lagstiftning utformats avseende offentlig upphandling. Betänkandet föreslår också en förändring i dessa lagar, bland annat Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, där den upphandlande myndigheten eller enheten även bör beakta innovationsfrågorna om upphandlingens art motiverar detta. Det finns dock enligt förslaget inget krav på att så ska ske utan tillägget ska ses som ”en uppmaning från lagstiftaren till upphandlande myndigheter och enheter.”

Betänkandet har arbetats fram av en grupp experter inom olika områden, under ledning av den fristående konsulten Hans Jeppson. En av orsakerna till att tillsätta utredningen var initierat via ett meddelande från EU-kommissionen för cirka två år sedan som pekade på just den här möjligheten med förkommersiell upphandling.

En anpassning har redan skett i Storbritannien och Nederländerna som infört förändringar i sina respektive länders lagar. I startgroparna ligger också bland annat Belgien och Spanien, enligt Hans Jeppson.

Närmast väntar en remissrunda innan en eventuell proposition kan läggas fram inför Sveriges riksdag.

Länk till SOU 2010:56

Comments are closed.