Scint-X AB tar in tio miljoner

Det svenska företaget Scint-X AB skall använda kapitalet för internationell expansion och till att bygga upp produktion för volymtillverkning.

Scint-X AB, utvecklaren av en ny och unik röntgenscintillator, meddelar att man har säkerställt 10 miljoner kronor i tillväxtkapital från Conor Venture Partners och Sting Capital

Pengarna skall användas för att bygga upp en tillväxtorienterad organisation för att säkerställa internationalisering, och för att bygga upp produktion för stora volymer i Kista av de unika scintillator-produkterna.

Scint-X AB, som har sitt ursprung från KTH i Kista, har utvecklat en patenterad scintillatortekniken till röntgenindustrin som medför att man får en bättre bildkvalitet genom högre upplösning i bilden. Som en kund uttryckt saken

– Med den här scintillatorteknologin, kan man nå nästa nivå vad avser upplösning inom röntgenindustrin.   

– Kapitaltillskottet kommer att ge Scint-X en rivstart för att kunna bygga en starkare organisation som stöttar våra nuvarande och framtida kunder. Vårt mål är att bli en de-facto standard på marknaden. Conor stödjer vår vision och vi har tillsammans tagit fram en tillväxtplan där vi säkerställer att vi kan uppfylla nuvarande och framtida kundbehov. Vi välkomnar Conor till teamet, som förstärker vår redan höga ambitionsnivå, säger Mikael Andersson, vd Scint-X.

– Scint-X-teknik tillför fördelar inom alla röntgenmarknader där förmågan att upptäcka små detaljer är av högsta betydelse. Företaget har en effektiv produktionsprocess, redo att skalas upp för stora volymer, till en marknad som har mycket få alternativa erbjudanden. Med denna investering lanserar vi en expansionsplan med syfte att skapa en globalt ledande scintillator tillverkare, säger Jarkko Penttilä, Partner på Conor.

– Som Scint-X första externa investerare, har vi följt bolaget genom utvecklingsfasen under ett par år. Vår ytterligare investering visar vår starka tilltro till Scint-X och dess unika scintillatorteknik , säger Martin Gemvik, Investment Manager på Sting Capital.

Comments are closed.