Schweizisk armékniv för ingenjörer

Det rumänska företaget Red Pitaya d.d. har tagit fram en uppgraderad version av sin sin rekonfigurerbara mätplattform STEMlab. Den är specialinriktad på programvarudefinierad radio (SDR, Software Defined Radio) för HF + 50 MHz och i RF-tillämpningar som kräver datainsamling (DAQ) med hög precision.


STEMlab 122.88-16 innehåller två 16 bit A/D-omvandlare med 50 ohms ingångar och 14 bit D/A-omvandlare med 50 ohms utgångar. Realtidsbearbetningen sker i en ARM Cortex A9-processor och i Xilinx Zynq 7020 FPGA. Klockningen sker med en 122,88 MHz oscillator med extremt lågt fasbrus.

Jämfört med den tidigare versionen har den nya STEMlab har 1 Gbit Ethernet-porten behållits  och RF-ingångarna har förbättrats med avseende på distorsion, brus och överhörning, vilket signifikant förbättrar mottagningen och tillåter ett bredare urval antenner. Kretskortet har samma dimensioner som i den äldre versionen.

Red Pitaya är ett privatägt slovenskt företag som etablerades 2013 med syftet att förändra marknaden för test- och mät: Red Pitaya beskriver konstruktionen som ”den schweiziska armékniven för ingenjörer”.

STEMlab är en test- och mätmiljö  som innefattar kretskort som grund för olika applikationer och med tillägg av ett bibliotek av källkod. STEMlab är ett logkostnadsalternativ till dyrare instrument som oscilloskop, logikanalysator, signalgenerator, spektrumanalysator och kan även ligga till grund för en nätverksanalysator.

Comments are closed.