Samsung och Xilinx i 5G-samarbete

Nu står det klart att Samsung kommer att använda Xilinx adaptiva acceleratorplattform Versal i sina 5G-system. Versal används bland annat för att hantera varierande operatörskrav i olika geografiska regioner.


– Samsung är en vägvisare inom 5G-innovation och vi är glada att kunna spela en så viktig roll i den kommersiella lanseringen, säger Liam Madden, executive vice president and general manager, Wired and Wireless Group, Xilinx

– Samsung har samarbetat nära med Xilinx för att förbättra vår ledning inom 5G, säger Jaeho Jeon, executive vice president och chef för R&D, Networks business, Samsung Electronics. Genom att ta ytterligare ett steg med hjälp av Xilinx nya avancerade plattform räknar vi med att ytterligare öka vår 5G-prestanda och vår ledning på den globala marknaden.

Versal ACAP arbetar i hjärtat av 5G-systemen för att hantera den komplexa signalbehandlingen i realtid och den sofistikerade hanteringen av antennlober som används för att öka nätverkskapaciteten. Kraven och specifikationerna för 5G vidareutvecklas hela tiden, något som ökar kraven på adaptiva system.

– Samsung är en vägvisare inom 5G-innovation och vi är glada att kunna spela en så viktig roll i den kommersiella lanseringen, säger Liam Madden, executive vice president and general manager, Wired and Wireless Group, Xilinx. Versal ACAP kommer att ge Samsung den överlägsna signalbehandling som krävs för riktigt bra 5G nu och i framtiden.

De första Versal ACAP-komponenterna har levererats till tidiga kunder och de kommer att vara allmänt tillgängliga under fjärde kvartalet i år.

Comments are closed.