ABB i HVDC-samarbete med State Grid China

ABB Power Grids har vunnit flera stora ordrar för att leverera avancerade HVDC-omriktartransformatorer och högspänningsutrustning för tre 800 kilovolt (kV) överföringslänkar för ultrahögspänd likström (UHVDC), ägda av State Grid Corporation of China (SGCC), i Kina.

Länkarna kommer hjälpa till att integrera vatten-, vind- och solkraftsgenerering, samtidigt som CO2-utsläppen minskas. Inga finansiella detaljer angavs.

– Vi är glada över att se en återhämtning i efterfrågan på tillförlitlig och ren energi, allt eftersom den kinesiska ekonomin gradvis återvänder till sitt normaltillstånd efter utbrottet av COVID-19, säger Claudio Facchin, global chef för ABB Power Grids. Ultrahögspänd likströmsöverföring, som möjliggörs av banbrytande teknologier från ABB, är ett kritiskt element för Kinas vision av starkare och grönare elnät. Vi har fullt förtroende för styrkan i Kinas ekonomi.

Överföringslänkarna kommer vara bland världens mest kraftfulla. Varje länk kommer transportera upp till 8 000 MW – vilket enskilt kan generera tillräckligt med kraft för att möta behoven av cirka åtta miljoner människor i Kina.

Den 1 700 kilometer långa Yazhong-Nanchang-länken är en del av Kinas West-East Electricity Transmission-initiativ. Den hjälper den vattenresursrika Sichuan-provinsen i sydvästra Kina att överföra grön energi till lastningscentret i Jiangxi-provinsen i östra Kina. När det är färdigställt beräknas projektet minska kolkonsumtionen med ungefär 16 miljoner ton och CO2-utsläppen med 40 miljoner ton, årligen.

Den 1 100 kilometer långa Shaanbei-Wuhan-länken markerar ett viktigt steg för SGCC i utvecklingen av globala standarder för UHVDC-system. Dessutom är det 1 500 kilometer långa Qinghai-Henan-projektet en UHV-kanal som är särskilt utformad för överföringen av ren energi, inklusive sol- och vindkraft.

Som en del av lösningen kommer ABB Power Grids att tillhandahålla viktiga teknologier för att säkerställa och bevaka den pålitliga, effektiva och smidiga överföringen och distributionen av elektriciteten över dessa långdistanslänkar – vilket resulterar i minimala förluster och optimal kraftkvalitet. De viktiga teknologierna inkluderar HVDC-omriktartransformatorer, komponenter som väggenomföringar, kraftkondensatorer, deadtank-brytare och HVDC-omkopplare.

Comments are closed.