Annons

Samsung knappar in på Intel

Det totala marknaden ökade med ynka 1 procent 2Q15-1Q15. Samsung knappar in på Intel och Qualcomms försäljning rasar. Det framgår IC Insights statistik över försäljningen av halvledare (IC, optoelektroniska, sensor och diskreta komponenter) för det andra kvartalet i år.

IC Insights har kommit med sin analys över den globala försäljningen av halvledare (IC, optoelektroniska, sensor och diskreta komponenter) under det andra kvartalet(2Q) och första halvåret (1h) i år och listat de 20 största företagen på marknaden. Den totala omsättningen ökade med 1 procent mellan 1Q15 och 2Q15, samma tillväxttakt som den totala världsomfattande halvledarindustrin.

Även om ökningen bland 20 i topp bara var 1 procent var spridningen i tillväxt hela 23 procentenheter mellan Samsung (+10) och Qualcomm (-13).  Med tanke på Qualcomms dystra prognoser räknar Ic Insight att företagets försäljning kommer att minska med 20 procent under kalenderåret 2015.
Samsungs utmärkta tillväxttakt under 2Q15 innebär att företaget närmar sig Intel som världens största halvledarföretag. År 2014 var Intels halvledarförsäljningen 36 procent högre än Samsungs. Under 2Q15 sjönk avståndet med gigantiska 20 procentenheter, till nu endast 16 procent. Men med Intels prognos om en försäljningsökning mellan 3Q15/2Q15 på 8 procent och att Samsung står inför svaga marknadsutsikter för DRAM-marknaden (främst på grund av prispress) blir det svårt för företaget att ytterligare närma sig förstaplatsen inom en snar framtod, spår IC Insights.

Det finns två nya aktörer på topp-20 listan under det första halvåret 2015 (1h15) – det i Japan baserade Sharp och den taiwanesiska, renodlade smedjan UMC som ersatte USA-baserade Nvidia och AMD. AMD hade ett särskilt tuff 2Q15 och såg sin försäljning sjunka med 35 procent jämfört med samma period föregående år. I själva verket sjönk bolagets försäljning under 2Q15 till under 1,0 miljard dollar för första gången sedan 3Q03 . Enligt IC Insights verkar det för närvarande som att AMDs omstruktureringar under 2013 och nya strategiprogram att fokusera på icke-PC slutanvändarsegment ännu inte har betala sig (utöver sin försäljningsminskning förlorade AMD 361 miljoner dollar under 1h15 och det efter att ha förlorat 403 miljoner dollar 2014).

IC Insights har nyligen sänkt sin världsomspännande prognos för halvledarmarknaden 2015 från 5% till 2%. Som visas i tabell 1 nedan uppvisade topp-20 halvledarleverantörerna en total försäljning under 1h15 på 128.3 miljarder dollar. Denna siffra var knappt hälften av vad de 20 omsatte 2014 (259.1 miljarder dollar). Med endast en blygsamt förväntad tillväxt under andra halvåret i år på den globala halvledarmarknaden blir den sammanlagda försäljningen för topp 20 cirka 1-2% högre än under 2014.


Tabell 1

Tabell 2 visar hur 1h15 topp 20 rankingen skulle ha sett ut om Avago/Broadcoms och NXP/Freescales fusioner var på plats. Som framgår skulle Avago/Broadcom har varit rankad nr 7 och NXP/Freescale skulle ha flyttat in på 10: e plats. IC Insights anser att ytterligare förvärv och fusioner under de närmaste åren sannolikt kommer att fortsätta skaka om rankingen bland de framtida topp 20 halvledarföretagen.


Tabell 2

Comments are closed.