UAV-leveranser till Kina

Efter omfattande flygprov och fabrikstester har Linköpingföretaget Cybaero fått klartecken att starta leveranserna av sina UAV:er enligt ett ramavtal med kinesiska AVIC.
I juli 2014 tecknade Cybaero ett 8-årigt ramavtal med den kinesiska koncernen AVIC omfattande 70 helikoptersystem till ett värde av cirka 700-800 miljoner kronor. Utöver de 70 systemen har man också beställt ett demonstrationssystem. Detta är nu godkänt för leverans. Exporttillstånd erhölls från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) den 26 juni.


Läs mer..

Ladda ner instrumentöversikten

Läs temaartiklarna om mätteknik

Läs temaartiklarna om mikroprocessorer

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.