Sammanslagning definitivt klar

Det står nu helt klart att NEC Electronics och Renesas går samman.
NEC Electronics Corporation, Renesas Technology Corp, NEC Corporation, Hitachi, Ltd, och Mitsubishi Electric Corporation har undertecknat ett definitivt avtal on att slå ihop NEC Electronics och Renesas och tillföra bolaget totalt 200 miljarder Yen i samband med sammanslagningen. De båda halvledarföretagen skriver i ett pressmeddelande att sammanslagningen är ett resultat av den hårdnande globala konkurrensen och strukturförändringar som triggats av den snabba expansionen på nya marknader inom halvledarbranschen. En avsiktsförklaring att gå samman tecknades redan 27 april i år.

Det nya bolaget kommer att få namnet Renesas Electronics Corporation och ha sitt huvudkvarter i Kawasaki City, Kanagawa Prefecture i Japan. Det nya Renesas kommer att koncentrera sin verksamhet till tre huvudproduktgrupper: MCU, SoC och diskreta produkter. Sammanslagningen ska vara genomförd till den 1 april nästa år.

Comments are closed.