Ericsson lägger ned i Gävle

Ericsson har i dag inlett MBL-förhandlingar om att avveckla verksamheten i Gävle och dra ner personalstyrkan i Borås. Avvecklingen berör samtliga 856 personer i Gävle.

Ericsson meddelar även att i Borås varslas 90 tjänstemän av totalt 1037 anställda.
– Det är en tung dag för oss i dag, säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. Vi måste minska antalet anställda inom produktionen eftersom arbetsinnehållet i våra produkter minskar samtidigt som vi blivit mer effektiva. Det är ett hårt slag mot Gävle och Borås.
Ericsson håller på att introducera nya produktgenerationer med mer avancerade ingående komponenter, vilket leder till minskat arbetsinnehåll och förenklade arbetssätt och därmed arbetsbrist.
– Vi har övervägt olika alternativ och gjort flera ingående analyser", säger Jan Wassenius, Ericssons produktions- och logistikchef. Eftersom vi snart inte kan sysselsätta alla i Gävle och Borås, så har vi i dag inlett MBL-förhandling om en stängning av Gävle och neddragningar i Borås.
Varslet omfattar samtliga 856 personer i Gävle av vilka 545 är tjänstemän och 311 kollektivanställda. I Borås varslas 90 tjänstemän. Totalt är det 1037 anställda i Borås varav 612 tjänstemän och 425 kollektivanställda. Varslen kommer att läggas hos arbetsförmedlingarna under morgondagen.

 

Comments are closed.