Samarbete mellan Prevas och Recab

Ett samarbete mellan de två embeddedföretagen Prevas och Recab skall snabbt komplettera de bägge företagen. Prevas får tillgång till plattformsbaserade standardlösningar och Recab får tillgång till en bred konsultverksamhet.

– Plattformsbaserade standardlösningar blir allt vanligare och där har vi haft en lucka, säger Mats Lundberg, vd för Prevas. Det klart snabbaste sättet att fylla den luckan är via ett samarbete.
En orsak till att avtalet mellan de två företagen blev klart så snabbt är att de personliga kontakterna fungerade så bra. Gustav Wolrath, som anställdes av Prevas för att ta hand om plattformsverksamheten, kommer nyligen från Data Respons. Samma sak gäller större delen av den nya ledningen för Recab. Bägge företagen ser snabbheten som den största fördelen.
– Vi måste ha ett komplett program och det får vi på det här sättet, säger Mads Poulsen, vd för Recab. Vi känner varandra så bra att vi kan basera avtalet på lojalitet, snarare än exklusivitet.
Avtalet mellan de bägge företagen gäller idag i första hand COM-moduler och är inte exklusivt. Men bägge företagen ser stora tillväxtmöjligheter om allt fungerar som förväntat.

Comments are closed.