Samarbete för säker bildkommunikation

Securitas Larmcentraler, en del av Securitas Operation Center (SOC), ingår nu ett samarbete med AddSecure för att erbjuda kunder samt larm- och kamerainstallatörer en plug-and-play lösning för säkrare bildöverföring (VPN) mellan larmobjekt och larmcentral.


Securitas kameratjänst är en tilläggstjänst till kundens larmabonnemang och gör att larmoperatören kan vara ”med på plats” rent visuellt när larmet går. Livebilder streamas till larmoperatören som tillsammans med kunden direkt får en tydligare överblick av en händelse. Därmed kan rätt åtgärder sättas in direkt och anpassas allt efter att händelseförloppet utvecklas. Larmoperatören kan på ett överskådligt sätt förmedlare vidare uppdrag till exempelvis väktare, polis eller räddningstjänst. Det möjliggör också att ”falsklarm” lättare kan undvikas och att onödiga larmutryckningar inte behöver äga rum.
– Det här är en fantastisk möjlighet där vi kan ha en bättre dialog med vår kontaktperson kring larmorsaken och därmed också kunna utföra de åtgärder som situationen kräver, säger Mikael Svensson, Partneransvarig, Securitas SOC.
En av utmaningarna med att erbjuda denna typ av bildkommunikation från kunden är att kunna garantera IT-säkerheten.
– Vi sökte efter en lösning kring säker kommunikation som skulle vara enkel att installera, helt säker och kostnadseffektiv. Med AddSecures lösningar har vi nu uppnått alla våra önskemål för Securitas kameratjänst för larmverifiering.
Securitas och AddSecures nya plug-and-play lösning erbjuder en säker uppkoppling av IP-kameror till Securitas larmcentral genom ett privat nätverk (VPN). Nätverket är isolerat från vanlig internettrafik och stängt för obehöriga användare. Router finns både som 4G eller LAN och levereras färdigkonfigurerad med VPN-access mot Securitas.

Comments are closed.