Stärkt RISC-V-stöd från IAR

Från IAR Systems kommer en ny version av verktygkedjan IAR Embedded Workbench för RISC-V. Den nya versionen har stöd för custom extensions samt ytterligare förbättrade optimeringar av kodhastighet.

En av de största fördelarna med att använda RISC-V är den flexibilitet som arkitekturen tillåter. Detta gör att OEMs (Original Equipment Manufacturer) och SoC (System-On-Chip) tillverkare kan designa processorer med exakt den definition som behövs för den produkt eller applikation som ska utvecklas. IAR Systems tillägg av stöd för custom extensions gör det möjligt för dessa företag att fullt utnyttja kapaciteten i den ledande verktygkedjan när de ska utveckla applikationer baserade på egendesignade kärnor.
IAR Embedded Workbench för RISC-V lägger dessutom till ytterligare optimeringar för kodhastighet, vilket resulterar i högre prestanda i den genererade koden. Verktygskedjan innehåller även kodanalysverktyget C-STAT som underlättar arbetet med att följa specifika standarder såsom MISRA C:2004, MISRA C++:2008 och MISRA C:2012, samt hitta brister, buggar och säkerhetsrisker som är definierade av Common Weakness Enumeration (CWE) och CERT C/C++.
– Konstruktörer får full flexibilitet för innovation och differentiering utan att kompromissa med kodkvalitet eller prestanda, säger Anders Holmberg, Chief Strategy Officer, IAR Systems. Våra nuvarande användare av verktygskedjan rapporterar stora prestandaförbättringar jämfört med andra RISC-V-verktyg.
RISC-V är en fri och öppen arkitektur (ISA) baserat på öppen källkod och där medlemmar i RISC-V Foundation gemensamt driver utvecklingen av arkitekturens specifikationer och ekosystem. IAR Systems anslöt sig till RISV-V under 2018.

Comments are closed.