Samarbete för IPv6 i sensornät

Cisco, Atmel och SICS lanserar tillsammans uIPv6, en av världens minsta öppna IPv6-kompatibla protokollstackar. Detta är ett av de första resultaten av IPSO-samarbetet och ett stort steg mot lätthanterade sensornät.

– En liten, standardiserad och öppen IPv6-implementering är nödvändig för nästa generation av sensornät, säger Adam Dunkels, projektledare för Contiki-projektet.
Hittills har de flesta sensornät använt egna protokoll. IP-kommunikation har ansetts för komplicerat. Men med grundandet av IPSO-alliansen (IP for Smart Objects Alliance), har Adam Dunkels missionerande för att använda IP också i sensornätverk nått en helt annan spridning än tidigare. Den nya och minimala uIPv6-stacken är ett stort steg.
– Med hjälp av en IPv6-stack blir det lika lätt att köra ett sensornätverk som att hantera ett nätverk med PC-datorer, IP-telefoner eller andra IP-enheter, säger Patrick Wetterwald, president i IPSO-alliansen.
Den nya uIPv6-stacken kräver bara 512 byte SRAM för datastrukturer, 1,3 kbyte SRAM för buffring och 11 kbyte flashminne för själva koden.

Comments are closed.