Samarbete för 20 och 14 nm

Cadence har i ett samarbete med Globalfoundries tagit fram data för tillverkningsprocesser på 20- och 14 nm-nivån. Enligt kiselsmedjan Globalfoundries har man lyckats snabba upp DFM-processen med en faktor fyra.

Det handlar om mönsterklassificering och mönstermatchning, något som är nyckeldelar i "Design for Manufacturing" (DFM). Cadence har redan tidigare visat att företagets verktyg fungerar mycket bra på 32- och 28 nm-nivån. Globalfoundries har kunnat klassificera hundratusentals olika problem i lättanvända mönsterbibliotek. På 20- och 14 nm-nivån är det om möjligt ännu viktigare och verktygets snabbhet ger stora fördelar.
Mönstersökning och -matchning är en del av Cadenceverktygen:  Litho Physical Analyzer, Physical Verification System och de kombinerade Virtuoso custom/analog och Encounter Digital Implementation System.

Comments are closed.