Tektronix in på marknaden för effektanalys

Med PA4000 går Tektronix in på en ny marknad, nämligen ”power analysis”.

PA4000 är ett instrument som direkt vänder sig till dem som arbetar med analys av kvaliteten hos elnäten. Instrumentet bygger på en patenterad teknik, kallad ”Spiral shunt”.
Primärt är PA tänkt att användas för analys av elnät med flera faser. Några exempel på där man använder instrumentet är för analys av motordrivkretsar, eldrift, uppbackning av kraft, alternativa energislag och högeffektiva belysningssystem. Många av dessa måste uppfylla regulativa krav och även kundkrav för att ge tillräckligt rena spänningar/strömmar med väldämpade övertoner.
PA4000 använder två spiralshuntar på vardera kanalen – en för strömmätningar upp till 1 A, för exakta mätningar av låga strömmar, och en för strömmätningar upp till 30 A, för högströmsmätningar.  Förutom de speciella shuntkonstruktionerna tillämpas algoritmer för signalbehandling vilket gör att PA4000 kan följa effektcykler exakt, även då det förekommer transienter och störningar.
Instrumentet har gränssnitt för anslutning till LAN, USB och RS-232. Mätningar upp till 100 övertonen är möjliga.

 

Comments are closed.