Säkra ljud- och videokommunikation över IP

Från Green Hills Software och Radvision finns nu en integrerad lösning som möjliggör säker leverans och hantering av IP-innehåll i nästa generation fasta och mobila nätverk.

Radvisions SIP-protokollutvecklingsverktyg kombineras med Green Hills Platform for Secure Networking för att ge säkerhet med ”military-grade” på innehållsleveranser genom access-enheter , IP-telefoner, nätportar (gateway), SIP-mediaservrar, ljud/videomeddelanden och konferensbryggor.
– VoIP har öppnat upp för många nya uppkopplings- och kommunikationstjänster samt accesstjänster för användare men också ökat exponeringen mot en mängd säkerhetsluckor som kan utnyttjas av kriminella hackare,” säger Anatoli Levine, direktör för produktmanagement hos Radvisions Technology Business Unit. Genom att göra våra utvecklingsverktyg tillgängliga på Green Hills realtidsoperativsystem Integrity och nätverksprodukter kan utvecklare minska den säkerhetsrisk man utsätter sig för om man kör på andra icke säkra plattformar.
Konvergeringen av ljud och data ökar den omfattande användningen och driftsättningen av VoIP-baserade enheter, men dessa är sårbara för attacker som hemsöker traditionella IP-nätverk. Exponeringen mot attacker faller i två kategorier; hot mot nätverket (bedräglig användning av tjänster, stöld av tjänster och DoS-attacker) och hot mot slutanvändaren (identitetsstölder, tjyvavlyssning, datafångst och återanvändning, VoIP-baserad nätfiske (phishing) och spam).
– Traditionella nätverkssäkerhetsmotmedel på VoIP-enheter hämmas av komplexiteten i VoIP-protokollet och de stringenta kraven på tjänster för ljudkommunikation, säger Dan Mender vice VD för affärsutveckling hos Green Hills Software. I och med partnerskapet med Radvision kan vi tillhandahålla en integrerad lösning som garanterar att konfidentiellt innehåll inte kan utsättas för illvilliga attacker eller oönskad åtkomst.

Comments are closed.