Avancerat system förutsäger rymdvädret

Under flera år har IBM samarbetat med forskningsprogrammet Rymdens fysik vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Uppsala och med Uppsala universitet för att utveckla ett avancerat system för effektiv hantering av ofantligt stora datamängder som med hög hastighet strömmar i nätverken.

Den nya produkten, System S, ger forskare vid IRF möjlighet att bättre kunna förutsäga det s k rymdvädret, som kan påverka kraftöverföring, radio- och TV-kommunikationer, luft- och rymdfart samt satellitsystem. Rymdradioprojektet LOIS med stationer under uppbyggnad i sydöstra Sverige har utvecklat ett unikt mätkoncept med tredimensionella radiomätningar. Genom att använda dessa radiomätningar, kommer forskarna att kunna använda System S för att hantera och analysera de insamplade mätdata som produceras av antennerna med sina digitala radiomottagare. Eftersom forskarna mäter radiosignaler från rymden under långa tidsintervall blir mängden rådata som ska hanteras enorm. Vid full kapacitet genererar en mätstation upp till 6 Gigabyte data per sekund, eller 21 600 Gigabyte per timme, svarande mot alla webbsidor på hela Internet. System S har utvecklats vid IBM Research i USA och har delvis testats med data från LOIS-mottagare i Sverige. En av LOIS-projektets medlemmar har under tre månader arbetat på IBM Research i Hawthorne, NY, USA.

Comments are closed.