Säkerhetskritiskt RTOS hos Renesas

Det säkerhetskritiska realtidsoperativsystemet Wittenstein Safertos finns nu för processorerna RX631 och RX63N från Renesas.

Safertos är ett IEC 61508 SIL 3-certifierat realtidsoperativsystem som är konstruerat för att fungera också i system med begränsade resurser. Operativsystemet används framför allt i industriella system, medicinska system och fordonssystem.

Comments are closed.