Saab får order på mobila ledningssystem

Försvarets materielverk (FMV) har skrivit ett ramavtal med försvars- och säkerhetsföretaget Saab som avser underhåll och modifiering av flygvapnets mobila ledningssystem, Komnät mobil. Avtalet gäller under perioden 2014-2016 och innehåller även en option om förlängning på upp till fyra år.

FMV uppskattar värdet av de uppdrag som myndigheten kommer att avropa under ramavtalet till cirka 150 miljoner kronor, och då är även optionstiderna inkluderade.

De mobila ledningssystemen som omfattas av ramavtalet för vidmakthållande har tidigare levererats av FMV till Flygvapnet. Dessa har använts flitigt under den senaste sjuårsperioden, både vid övningar och vid internationella insatser.

De system som ingår syftar till att ge förbanden kommunikationsstöd för telefoni, radio och datakommunikation. Det är kommunikationssystem som är ytterst komplexa och med många olika delsystem som ska fungera tillsammans, till exempel system för flygtrafikledning, väder, stabsarbete och information. Systemen har en modulär struktur och beroende på uppdragets karaktär och uppgift kan de sättas samman och konfigureras på olika sätt för att skapa de funktioner som krävs för uppdraget. Komnät mobil kan kopplas in mot andra nationella och internationella telekommunikationssystem via standardiserade gränsytor.

– Den här ordern från FMV bekräftas vår relation och det är ett bevis på vår förmåga att tillhandahålla kommunikationslösningar på en konkurrensutsatt marknad, säger Richard Price chef för produktområdet Critical System and Communikation Solution vid Saab i ett pressmeddelande.

Comments are closed.