Vad ser den lede fi?

Svenska soldater har bra utrustning för att se fiender i mörker och till och med bakom väggar. Men hur väl syns de själva? Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har tagit fram en väska med utrusning som visar vilka signaturer en soldat sänder till motståndarna.


Det är inte länge sedan infraröda sensorer var en teknik för de rikaste ländernas försvarsmakter. I dag har tekniken blivit så billig och lättillgänglig att även irreguljära militära grupper har råd att köpa den. För svenska soldater på internationella uppdrag utgör det en ny fara. Därför har FOI tagit fram ett utrustnings- och utbildningspaket som ska visa soldater hur väl de syns i mörker av en motståndares tekniska utrustning och vad de kan göra för att skydda sig. Utrustningen består av en väska som innehåller:

  • Ett antal sensorer av de typer som soldaterna kan förväntas möta
  • Programvaror för utbildning och värdering
  • Referensmateriel som visar hur saker ser ut genom olika sensorer.

Till detta har ett utbildningspaket utvecklats för de officerare som ska bli experter inom området och sprida kunskaperna inom organisationen.
– Att forskning paras med utbildning ligger i både FOI:s och Försvarsmakten önskan. Kursverksamhet är ett mycket bättre sätt att föra kunskap vidare än en forskningsrapport, säger Hans Kariis, projektledare vid FOI.

Just nu sker en kapplöpning mellan teknikutveckling på båda sidor inom detta område, där allt bättre kameror, målsökare och utvecklad databehandling möter allt mer avancerade material som gör människor och fordon svårare att upptäcka.
– När det gäller kläder handlar det om att väva in material som absorberar värme, vilket ligger nära utvecklingen av avancerade sportkläder. När gäller fordon så kan man i vår utbildning se vilka delar syns bäst i sensorerna, exempelvis blir avgasröret väldigt varmt. Kan man då parkera ett fordon smart så kan det försvåra upptäckt, säger Hans Kariis och fortsätter.
– Vi visar också att maskeringsfärger, som inte hittills inte gjort någon nytta mot alla sensorer, har fått ingredienser som minskar risken för sensorupptäckt och hur viktigt det är att man tänker på en så enkel sak som hur man håller händerna.

Utbildningen är i första hand gjord för svenska förhållanden, men kan användas vid insatser i utlandet.
– Exempelvis kan man vid en lägerplats gå upp på en kulle och mäta för att se hur tält och maskeringsnät ser ut via fiendens sensorer.
FOI meddelar att man nu vill utveckla utrustningen med fler sensorer.

Comments are closed.