Saab etablerar FoU-centrum i Indien

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab meddelar att de etablerar ett centrum för forskning och utveckling i Indien.

Genom etableringen avser Saab att skapa en hållbar och långsiktig relation för samutveckling av kritisk teknik tillsammans med Indien. Centret är en del av Saabs framtida erbjudanden på världsmarknaden.

– Målet för FoU-centret är att kontinuerligt överföra redan identifierade, konkreta program och teknologier till Indien. Centret kommer att bilda en brygga mellan Indien och Sverige, och tillsammans med en initial bas bestående av 100-300 utbildade indiska ingenjörer, formeras centrets stomme. Centret kommer att stimulera innovationer runt om i Indien, säger Håkan Bushke, vd och styrelseordförande för Saab.

Områden i fokus kan vara innovationer inom rymd, flyg och försvarssektorerna samt i stadsmiljöer, inklusive civil säkerhet. Centrumet kommer att etableras i nära samarbete med indiska partners och universitet och kommer att skapa nya innovationer, ny teknik och exportmöjligheter för indiskt statliga, akademiska och industriella enheter.

Comments are closed.