23 miljoner till KTH-professor

Europeiska forskningsrådets utlysning ERC Advanced Grant riktar sig till etablerade forskare i världsklass. Göran Stemme, KTH-professor med mikrosystem som specialitet, är en sådan forskare.

 

Nu får han 23 miljoner kronor till forskning som bland annat kan resultera i ny medicinteknik.

Mikroelektromekaniska system (mems) och heterogen integration. Det är ord som kan få den vassaste av högläsare att snubbla på bokstäverna. Men det är också områden inom vilka KTH-professorn Göran Stemme är verksam.

Nu har han och hans forskarkollegor på Skolan för elektro- och systemteknik vid KTH fått en betydande summa pengar för att forska vidare om hur tillverkningsprocessen av dessa system kan göras billigare, och hur nya material och strukturer kan kombineras för att resultera i nya komponenter med nya eller bättre egenskaper. Exempel på sådana komponenter är nya sensorer, pumpar, ventiler, reaktionskammare och fotonik- och mikrovågskomponenter som kan användas till exempel inom medicinteknik.

– Genom olika ets- och fogningstekniker så skapar vi tredimensionella strukturer med mikro- och nanometerdimensioner, som till exempel tunna membran till trycksensorer eller små vätskekanaler för biosensorer, säger Göran Stemme.

Forskningsanslaget, som fördelar över fem år, ska alltså användas till att skapa metoder för billigare tillverkning, och till komponenter med nya funktioner som exempelvis ger möjlighet att mäta nya saker. Exempelvis koncentration av något ämne, kanske virus, i luften eller i någon vätska.

När det gäller mer kostnadseffektiv tillverkning är det viktigt då det genererar en möjlighet till tillämpningar med lägre tillverkningskostnadströskel. Det krävs inte så stora tillverkningsvolymer som för mikroelektronik, utan det räcker det med volymer om 100 000 komponenter av samma sort för att få lönsamhet.

När det gäller högvolymskomponenter berättar Göran Stemme att dessa idag finns överallt. Förmodligen i din ficka när du läser detta.

– De mest kända är nog sensorer som sitter i mobiltelefoner eller tv-spel. Det handlar i första hand om accelerometrar men även om gyroskop och elektroniska kompasser, säger Göran Stemme.

Han är samtidigt glad att han tillsammans med sin forskargrupp fått pengar från Europeiska forskningsrådet.

– Det som är särskilt glädjande med bidraget är att vi får möjligheten att forska mer generellt. Förut har det varit mer tillämpad forskning som gällde, nu blir det forskning med mer baskaraktär där vi senare kan gå vidare i mer direkta tillämpningar. Detta anslag är också ett erkännande för allt vi har gjort hittills, säger Göran Stemme.

Comments are closed.