Så används industriellt Ethernet

Ethernet används allt oftare i industrisystem. Vi granskar här flera industriella Ethernet-protokoll i detalj och ser på möjligheterna att utnyttja flera olika standarder samtidigt. Samtidigt måste man få den realtidskommunikation, förutsägbarhet och låga fördröjning som krävs för industriell kommunikation.


Exempel på industriella automatiseringskomponenter och kommunikationslänkar.
Läs mer..

Ladda ner konsultöversikten

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.