MIMO med 100 antenner

Storskalig MIMO (multiple input, multiple output) är ett relativt nytt begrepp inom 5G-kommunikation och inriktar sig på kapacitets- och energiproblemen i framtida kommunikationssystem. National Instruments och Lunds Universitet samarbetar om storskalig MIMO. En ny testbädd visar vägen för forskning om nästa generation av trådlösa system.

National Instruments och Lunds Universitet har presenterat ett samarbete om utveckling av en testbädd som ska bli en prototyp för ett system med MIMO-basstation med 100 noder som sänder och tar emot. Man ska kunna länka ihop många användarutrustningar som simulerar mobila enheter med MIMO-basstationen. Man kan då emulera ett verklighetsscenario och utvärdera hur storskalig MIMO fungerar jämfört med teorin.
Med sina över 100 antenner blir prototypen den största och mest omfattande i sitt slag och den första testbädden av den här storleksordningen och komplexiteten på vägen mot 5G.
Forskarna Ove Edfors och Fredrik Tufvesson vid Lunds Universitet säger:
– Vi är väldigt glada över National Instruments engagemang för vår MIMO-testbädd. Genom partnerskapet kommer vi att få fram resultat som kan få stor inverkan på hur 5G-nätverk utformas i framtiden. På National Instruments tror vi att vår PXI-plattform och vår USRP-plattform för mjukvarubaserad radio i kombination med den grafiska systemkonstruktionsmjukvaran LabVIEW är rätt teknik för en prototyp till ett sådant system, säger James Kimery, som är ansvarig för RF- och kommunikationsforskning vid National Instruments.
– Utan den tekniken skulle det vara omöjligt att framställa en sådan här prototyp. Vi är entusiastiska över partnerskapet med Lunds Universitet i det här projektet för forskning om och utvärdering av storskalig MIMO och över att kunna bidra till forskningen om 5G.
Teoretiskt blir den totala överförda effekten från en stor mängd samordnade antenner mindre än den överförda effekten från en enskild antenn som ska betjäna en viss cell eller ett visst område, men dataöverföringshastigheterna blir desamma eller högre. Storskalig MIMO har behandlats i många forskningsrapporter men ingen har kunnat testa i ett verklighetstroget scenario i den skala som planeras av Lunds Universitet och National Instruments.

 

Comments are closed.