Rymdsatsning ska stärka Europa

European Space Agency (ESA) höll i förra veckan ett två dagar långt möte på ministernivå i Neapel, Italien. Ministrar från ESA:s 20 medlemsstater och Kanada tilldelade 10 miljarder euro till ESA:s rymdverksamhet och program för de kommande åren. Investeringen avser stärka europeisk konkurrenskraft och tillväxt.

 

Förslag till Ariane 6
Bild: ESA-D. Ducros, 2012

Bortsett från de 20 ESA medlemsstater och Kanada, var flera observatörer också närvarande vid utrikesministermötet: Åtta av de nio EU-medlemsstaterna som ännu inte är medlemsstater i ESA (Bulgarien, Estland, Ungern, Cypern, Lettland, Litauen, Slovakien och Malta), Europeiska kommissionen, Europeiska organisationen för utnyttjande av meteorologiska satelliter (Eumetsat), European Science Foundation, Europeiska försvarsbyrån (EDA), Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA), Europeiska byrån för GNSS (GSA) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

Ministrarna uppges fokuserat på investeringar inom områden med hög tillväxtpotential eller med en direkt och omedelbar inverkan på ekonomin som telekommunikation och meteorologi. De godkände ESA:s nivå på resurser för perioden 2013-2017, förslagen till domänen jordobservation och Europas engagemang för utnyttjandet av den internationella rymdstationen (ISS).

Ministrarna säkrade investeringar för detaljerade definitionsstudier av den nya och billigare bärraketen Ariane 6 och fortsatt utveckling av Ariane 5 Midlife Evolution (ME) adopted med målet att utveckla så många likheter som möjligt mellan de båda bärraketerna. Dessa aktiviteter finansieras under två år och ett beslut om fortsättningen för de båda bärraketerna ska tas under 2014.

Comments are closed.