Rutronik går ut i hela världen

Rutronik har tagit steget från en europeisk distributör till en världsomfattande aktör. Dessutom utökar man sin verksamhet till nya produktområden.

Europas ledande distributör, Rutronik, har hittills i huvudsak haft sin verksamhet förlagd till Europa. Nu tänker man bredda sig även utanför Europa. I samband därmed ser man också över sin Key Account-organisation och går även in på nya produktområden och vertikala marknader.
Man har också fått igång ett webbaserat system, där utvalda kunder kan söka detaljerad information om Rutroniks sortiment och lagerstatus.
Rutronik GmbH grundades för snart fyrtio år sedan av Helmut Rudel, och idag har sonen Thomas Rudel tagit över ledningen. Om det blir någon tredje generation Rudel i ledningen är ovisst, eftersom Thomas dotter ännu inte visat något större intresse för distribution av elektronikkomponenter.

Privatägt

Rutronik är fortfarande ett privatägt, oberoende företag, utan planer på någon börsintroduktion. Att det inte finns några publika aktieägare gör att företaget kan drivas mer långsiktigt, utan att ideligen behöva snegla på kvartalsresultat. Därför har företaget klarat marknadens variationer bättre än många andra företag. Men trots att det är privatägt använder man samma rigorösa metoder för management och övervakning som brukar användas i börsnoterade företag.
Rutronik har (utom några få år) uppvisat en stadig årlig tillväxt. Idag uppgår omsättningen till omkring 700 miljoner euro och antalet anställda till omkring 1 000. Värt att notera är att denna tillväxt under de senaste tio åren har skett utan företagsuppköp, utan baserats helt på organisk tillväxt. Man har t ex metodiskt öppnat nya säljkontor för att kunna betjäna nya marknader. År 2005 grundade man t ex Rutronik Nordic i Sverige.

Områden och marknader

Traditionellt har Rutronik arbetat med halvledare samt passiva och elektromekaniska komponenter. På senare tid har man utökat verksamheten att även omfatta lagringssystem, displayer och embedded-produkter samt wireless-produkter. Ca 60 procent av omsättningen kommer idag från halvledarområdet. Sedan 2003 distribuerar man även produkter inom områdena solceller och LED-belysning i det separata bolaget Rusol GmbH.
Ungefär 45 procent av omsättningen kommer från området automotive, inklusive transporter. Industriprodukter står för 35-40 procent, medan resten delas ungefär lika mellan kommunikation och konsumentområdet. Verksamheten inom automotive är nu så omfattande att Rutronik är tillräckligt stort för att kunna hantera kvalificering.
Rutronik bygger sin marknadsstrategi på att man delat upp verksamheten i sex vertikala marknader: medicin, belysning, alternativ energi, industri, automotive och hem/hushållsapparater. Samtidigt har man sin horisontella uppdelning på olika produktområden. Man får på så sätt en matrisliknande verksamhet, där produktspecialisternas horisontella kunnande överförs till de olika vertikala marknaderna.

Internationell utveckling

Rutronik har av tradition huvudsakligen arbetat på den europeiska marknaden. Men elektronikvärlden genomgår nu stora förändringar. Tidigare handlade komponentdistribution mycket om att man importerade produkter från hela världen och distribuerade dem över Europa. Men gamla kunder flyttar verksamheter ut ur Europa, och nya kunder utanför Europa tillkommer. Dessutom tillverkas många kundanpassade lösningar utanför Europa, främst i Sydostasien.
Detta har lett till onödiga transporter. En vara kan t ex tillverkas i Kina för en europeisk kund, som använder den i sin tillverkning i Kina. Tidigare har varan efter tillverkning fraktats till Europa, kanske märkts om, överförts till kunden och sedan sänts tillbaka till Kina.
För att undvika detta håller Rutronik på att öppna ett antal sälj- och supportkontor utanför Europa. Idag har man sådana i Taipei och Hong-Kong samt på tre platser i Kina.
Denna lösning har många fördelar. Minskade transporter ger lägre kostnader och snabbare leveranser. Fakturering kan ske antingen i Europa eller i Asien. Det blir också enklare att utnyttja lokala resurser. För kunden blir det enklare att gå in på nya marknader. För Rutronik ökar det möjligheterna att behålla kunder som flyttar verksamhet, samtidigt som det ger nya affärsmöjligheter. Alla kontor använder ett och samma gemensamma datorsystem, vilket i hög grad förenklar transaktionerna.

Global Key Accounts
För att underlätta för stora företag med globala aktiviteter har Rutronik utnämnt dem Global Key Accounts. Som sådana får de tillgång till en kontaktperson på Rutronik som kan ge dem övergripande support, utöver vad den vanliga supporten inom olika specifika områden.
Rutronik har också tagit fram en webbaserad online-katalog kallad Webg@te, där viktiga kunder kan få fram mycket omfattande information om företagets produkter och lagerstatus. Mer härom, och om Rutroniks framtidsplaner, kommer i nästa, tryckta nummer av Elektronik i Norden.

 

Comments are closed.