Jim Williams har gått bort

Jim Williams, med guru-status inom analogteknik och ”Staff engineer” vid Linear Technology, har avlidit, 63 år gammal i en stroke. Han var en legendarisk konstruktör i analogteknik och känd genom talrika tidningsartiklar och application notes.

Jim Williams började sin karriär som tekniker vid MIT för att till en början hjälpa vetenskapsmännen med att bygga hårdvara och skapa testsystem. Visserligen var han självlärd, men snart kom han att inte bara undervisa utan även leda forskningsprojekt kring analogteknik vid MIT.
Vid sidan om arbetet på MIT, 1968 till 1979, arbetade han under slutet av 70-talet även som konsult i Bostonområdet, med uppdragsgivare som Teledyne Philbrick och Analog Devices.
National Semiconductor lockade honom med en anställning på USAs västkust. När så flera av hans medarbetare gick över till Linear Technology var han inte intresserad av att lämna anställningen vid ett stort företag för att komma till ett litet, nystartar företag. Den som åtta månader senare rekryterade honom var Bob Dobkin, som 1981 hade hoppat av för att med några kollegor grunda Linear Technology.
Sedan 1982 har Jim Williams varit Linear Technology trogen. Han publicerade gärna sina rön och skrev applikationsnoter och artiklar för teknisk press. Åtskilliga av dem har vi publicerat i Elektronik i Norden, och i dess föregångare Modern elektronik.
Sammanlagt skrev Jim Williams 350 artiklar. Därtill författade han på 90-talet två böcker om analogteknik.
Nu, i sommar, kommer boken ”A Tutorial Guide to Applikations and Solutions” ut, redigerad av Bob Dobkin och publicerad av Elsevier/Newnes Publishing.
Jim Williams avled den 12 juni i en stroke. Under de senaste fem åren led han av Parkinsons sjukdom, men arbetade oförtrutet vidare.

 

Comments are closed.