Runt var tionde ska bort

För att parera de senaste månadernas markanta avmattning samt den, inom vissa affärsenheter, försämrade lönsamheten under 2008 ska 50 anställda bort inom Elektronikgruppen-koncernen, varav 20 i Sverige.

Åtgärderna  beräknas sänka kostnaderna med cirka 25 miljoner kronor på årsbasis jämfört med kostnadsnivån i slutet av 2008.

– Det är mycket tråkigt att behöva vidta denna typ av åtgärder med de konsekvenser det får för våra medarbetare, men neddragningarna är helt nödvändiga för att återställa lönsamheten och säkerställa koncernens långsiktiga konkurrenskraft, säger Jens Hansson, vd och koncernchef i Elektronikgruppen KB AB.

Comments are closed.