Rune Glavare stannar

Rune Glavare ha utsetts till VD och koncernchef i PartnerTech., en position han haft som tillförordnad sen oktober.

 Sedan Rune Glavare tillträtt som VD i PartnerTech har företaget initierat ett omfattande åtgärdsprogram för att komma till rätta med nuvarande lönsamhetsproblem och konsolidera verksamheten efter de senaste årens förvärv. Syftet är att genom effektivare processer, optimerad struktur och ökat säljfokus kunna erbjuda ökat kundvärde.

”Åtgärdsprogrammet är nu i full gång och det är angeläget att detta arbete slutförs på ett effektivt och stabilt sätt så att företaget kan växa vidare. Rune Glavare har styrelsens och medarbetarnas fulla förtroende att fortsätta leda PartnerTech i rollen som VD”, säger Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i PartnerTech

Comments are closed.