Rekordstort mikrovågsintresse

Den 5-6 mars kommer närmare 290 deltagare till GigaHertz Symposium 2008. Det är en konferens om mikrovågsteknik för trådlös kommunikation och sensorer. Arrangör är Chalmers institution för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2, tillsammans med GigaHertz Centrum, som är ett VINN Excellence centrum.
– Det här är ett ypperligt tillfälle att få vetskap om det senaste inom högfrekvensteknologin. Konferensen täcker allt från exotiska nya halvledarkomponenter till antenndesign säger Jan Grahn, ordförande för symposiet vid Mikrovågselektronik på MC2, Chalmers.
Över 90 föredrag kommer att avhållas under de två dagar GigaHertz Symposium pågår. I ett av seminarierna, med temat entreprenörskap inom mikrovågsteknologi, delar småföretag med sig av sina erfarenheter.
Symposiet utgör en verklig mötesplats mellan akademi och näringsliv. Intresset är rekordstort, med bortåt 290 föranmälda personer, att jämföra med ca 100 deltagare för tre år sedan.
Deltagarna är jämnt fördelade mellan akademi och industri och nästan en femtedel av dem kommer utanför Sveriges gränser. 54 företag, 19 universitet och 8 forskningsinstitut medverkar. Dessutom finns en mässa med 12 utställare.
Världsledande auktoriteter från USA, Kanada och Japan är särskilt inbjudna till konferensen, bland annat inom området effektförstärkare. Invigningstalare är Professor Larry Larson, Center for Wireless Communications, University of California at San Diego.

Comments are closed.