Ruag har fått stort rymdkontrakt

Ruag Space AB meddelar att företaget har fått ett kontrakt för leverans av 81 elektronikenheter till andra generationens Iridiumsystem för mobil satellitkommunikation – Iridium NEXT.

Dessa “Payload Interface Units” (PLIUs) skall tillverkas i Göteborg  på beställning av satelliternas huvudleverantör, Thales Alenia Space. Ordern uppges vara värd i storleksordningen 150 miljoner Kronor.

Som huvudleverantör för Iridium NEXT är Thales Alenia Space ansvariga för att leda   konstruktionsarbetet, systemintegrationen och tillverkningen av satellitsystemet som består  av 66 operativa satelliter. Dessutom tillkommer sex satelliter i reserv i bana och nio satelliter i reserv kvar på jorden. Thales Alenia Space konstruerar satelliterna för att kunna härbärgera även andra typer av nyttolaster vid sidan av kommunikationsnyttolasten. Det kan röra sig om miljö- och klimatforskningsinstrument och jordobservationsinstrument som kan dra nytta av Iridiums globala täckningsförmåga och stora antal till en jämförelsevis låg kostnad.

RUAG Space AB i Göteborg skall leverera 81 flygande enheter av en “Payload Interface Unit“ (PLIU) som används för kontroll och övervakning av Iridiums kommunikationsnyttolast. Det innefattar kontroll av temperatur, apparatstatus, omkopplingar och antennpekning. Enheterna innehåller en kombination av digital och analog elektronik.

Comments are closed.