RTX och SiTel får EU-finansiering för grön kommunikation

EU:s Eurostarsprogram har tilldelat danska RTX Telecom och Sitel finansiering för forskning och utveckling (FoU) i standardiserade, energieffektiva trådlösa kommunikationstekniker.

Eurostarsprogrammet är finansierat av den europeiska gemenskapen och den här satsningen avser en ny, energieffektiv trådlös plattform och är en del av ett omfattande FoU-projekt som avser utveckling av en standardiserad ”ultralåg” strömförbrukningsteknik (ULP) för trådlösa applikationer, och som nu ska bedrivas gemensamt av Sitel Semiconductor BV och RTX Telecom A/S.

Huvudsyftet med att utveckla denna flexibla, effektoptimerade plattformen är att minska energianvändningen genom trådlösa kommunikationsenheter. FoU-projektet skiljer sig från andra initiativ inom området genom att fokusera på de aspekter som rör både den mängd energi som behövs per överförd bit och den energi som används i enheter i vila (standby).

Med denna nya effektoptimerade trådlösa plattformen ska RTX och Sitel ta initiativ för att tillhandahålla miljövänliga lösningar som är inriktade på den ökande efterfrågan på nya tillämpningar, som till exempel intelligent styrning av vitvaror, säkerhetsinstallationer, intelligenta brandlarm, och utrustning för distanssjukvård och övervakning av äldre personer.

– Att få medel från Eurostars för utvecklingen av denna nya kommunikationsplattform anses av RTX som ett godkännande av behovet av ett ekosystem för energieffektiva trådlösa lösningar för telekom och hemautomatisering (Domotik). Vi förväntar oss att ULP blir en möjlighet för stor tillväxt under den närmaste framtiden, säger Jesper Mailind, vd för RTX Telecom A/S.

–På Sitel förstår vi behovet av en mer hållbar "grönare" kommunikationsteknik, och fortsätter att pressa ner energibehovet för trådlösa röst- och datatillämpningar. Att arbeta med Eurostars-programmet och de extra medlen, kommer att ge en rejäl skjuts för att förverkliga potentialen av ULP-teknik i Europa. Vi är övertygade om att denna teknik kommer att innebära betydande fördelar för hem- och fastighetsautomation samt för hälsomiljön, säger Peter van Wely, CFO, Sitel Semiconductor BV.

Comments are closed.