PTS föreslår undantag

PTS vill ha synpunkter på förslag till nya undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare, bland annat att trådlösa mikrofoner ska kunna användas utan tillstånd i frekvensbandet 823-832 MHz.

Den som använder radiosändare måste enligt huvudregeln ha tillstånd från PTS. Men för att förenkla för radioanvändare strävar PTS efter att undanta så mycket användning som möjligt från tillståndsplikt. PTS vill nu ha synpunkter på nya förslag till undantag senast 1 oktober 2010, enligt ett pressmeddelande.

Utrymme för trådlösa mikrofoner i 800 MHz-bandet

Efter önskemål från användare av bland annat trådlösa mikrofoner föreslår PTS en ny bestämmelse för ljudöverföring i frekvensbandet 823–832 MHz. Genom att frekvensbandet undantas från tillståndsplikt kan man fortsätta använda den utrustning för trådlösa mikrofoner som finns på marknaden, och som klarar de tekniska kraven som behövs för att skydda annan användning.

Eftersom det rör sig om radioanvändning med låg effekt anser PTS att risken för skadlig störning på andra tjänster bedöms som obetydlig.

Frekvensbandet är internationellt utpekat att kunna användas till trådlösa mikrofoner. Förslaget är ett komplement till frekvensbandet 470–790 MHz där PTS enligt uppgift huvudsakligen ger tillstånd för trådlösa mikrofoner.

Undantag i 1800 MHz-bandet ska öppna för små aktörer

PTS förslår att 5 MHz i 1800 MHz-bandet (1875-1880 MHz) undantas från tillståndsplikt efter önskemål från marknaden, vilket bland annat minskar inträdeshindren för små aktörer och öppnar för ny teknisk utveckling. Det kommer bland annat bli möjligt att bygga små nätverk så kallade CGN (closed group network) som exempelvis kan användas i en galleria, kontorslokal eller privatbostad.

Nytt upplägg gör föreskrifterna lättare att använda

PTS säger sig i år ha förbättrat upplägget för undantagsföreskrifter i och med att alla gällande bestämmelser om undantag samlas i ett och samma dokument. Tidigare års föreskrifter upphävs. De nya föreskrifterna presenterar samtliga undantag (gamla och nya) i frekvensordning. Den som vill få en komplett översikt över det tiotal nya förslag till undantag som presenteras i år bör läsa konsekvensutredningen.

Synpunkter på förslagen ska ha inkommit till PTS senast den 1 oktober 2010.

Läs förslaget till nya föreskrifter med konsekvensutredning

Comments are closed.