Routing för mixed signal i IC Compiler

Synopsys har adderat nya möjligheter att routa blandat analoga/digitala konstruktioner i sitt layoutverktyg IC Compiler.

Den nya versionen kan automatisera routing för customnät, som till  exempel skärmade bussar och differentiella par. Verktyget klarar nu också halvledarprocesser under 20 nm, inklusive "double patterning".

Comments are closed.