Rökdykarmask, motorstyrning och varvtalsmätare vann

Vinnare av 2009 års Swedish Embedded Award blev Interspiro AB och Prevas AB med bidraget SpiroCom, Stefan Skoog från LTH med bidraget Mikromotorstyrning och Peng Cheng och Yan Yang från  Mittuniversitetet med bidraget Trådlös varvtalsdetektering

 
 Vinnarna av Swedish Embedded Award. Från vänster Pen Cheng och Yan Yang från Mittuniversitetet, Jacob Norrby från Prevas och Stefan Skoog från Lunds Tekniska Högskola.

 

Swedish Embedded Award delades ut på den industrimiddag som avslutade Embedded Conference Scandinavias första dag. Priset består av tre kategorier, där SpiroCom vann Enterprise-kategorin, Mikromotorstyrning vann Student-kategorin och Trådlös varvtalsdetektering vann Micro/Nano-kategorin.
– Jag började intressera mig för elmotorstyrning långt innan jag kom in på högskolan, säger Stefan Skoog från Lunds Tekniska Högskola. Jag var övertygad om att det skulle vara möjligt att konstruera en mycket bättre motorstyrning än de som fanns tillgängliga. Sedan 2004, när jag började på högskolan har jag kunnat vidareutveckla idéerna och idag har jag en verkligt bra plattform.
Stefans motorstyrning är baserad på en signalprocessor och är så generell att den går att använda i allt från små likströmsmotorer till stora asynkronmotorer. En stor del av arbetet har gjorts i ett robotprojekt, men den största potentialen finns i elfordon.
– Mitt examensarbete behandlar elfordon och vi arbetar nu med ett hybridbilsprojekt med en motor på ca 10 kW. En av de stora fördelarna med en optimerad styrning av det här slaget är att det knappast blir någon extrakostnad för regenerativ återmatning av bromsenergi.
Studentpriset består av ett diplom, en plakett och en check på 50 000 kronor.
Enterprise-priset vanns gemensamt av företagen Interspiro och Prevas. En mycket nöjd Jacob Norrby från Prevas tog emot priset. Han har lagt ner drygt två års utvecklingstid på projektet.
– Det här projektet är extra komplicerat eftersom det finns så många regler som måste uppfyllas. Masken måste till exempel explosionsklassas för zon 0, vilket innebär att man knappast kan använda laddningsbärande komponenter som kondensatorer. Brandkraven är också mycket strikta. Sedan i somras har vi bara arbetat med certifiering.
Rökdykarmasken är extremt lätt att använda och kommunikationen mellan brandmännen ger en kraftigt ökad säkerhet. Det är viktigt i en miljö där sikten ibland bara är en meter.
– Brandmän, speciellt i USA, skadas och dödas för att de inte har tillräckligt bra kommunikation mellan varandra. Jag hoppas att den här produkten skall rädda liv.
Det sista pris som delades ut var Micro/Nano-priset. Där deltar alla nominerade bidrag som innehåller mikro/nano-teknik. Peng Cheng från Mittuniversitetet hade vid det här laget gett upp hoppet.
– När vi inte vann studentpriset trodde jag att det var kört för den här gången. Så jag blev verkligen förvånad. Nu skall vi försöka tänka ut ett projekt för nästa års tävling också.
Bidraget Trådlös varvtalsdetektering består av en mycket noggrann varvtalsdetektor som överför data trådlöst till en mottagare. Förutom den ökade noggrannheten är monteringen av givaren mycket enklare än normalt.

Comments are closed.