Rochester köper rymdkomponenter

Rochester Electronics köper National Semiconductors hela lager av rymdspecificerade komponenter. Det handlar om uppåt 300 olika produkttyper. I köpet ingår all dokumentation och alla wafers.

– Vår affärsidé är att hålla komponenter tillgängliga som annars inte går att få tag i, säger Curt Gerrish, vd och grundare av Rochester Electronics. Vi förlänger produktlivslängden på kritiska komponenter så att kunderna inte behöver göra dyrbara omkonstruktioner eller köpa suspekta komponenter från icke-auktoriserade källor.
Affären med National Semiconductor är bara en i raden av liknande affärer. Genom att ta över både komponenter, tillverkningsunderlag, masker och testutrustning kan Rochester gå hela vägen från att sälja lagerförda komponenter till att starta nytillverkning av gamla komponenter. Nytillverkning sker då med originaltillverkarens masker och med originaltillverkarens godkännande. Rochester har bland annat avtal med Fairchild om produktion av rymdklassade komponenter. Det är för övrigt samma anläggning som tidigare tillverkade Nationals komponenter.
Rochester Electronics representeras i Sverige av Rotakorn AB.

Comments are closed.