Robotsamarbete med SII-Lab

Mjukvarubolaget PTC har startat ett samarbete tillsammans med test- och demonstrationsanläggning Stena Industry Innovation Laboratory (SII-Lab) på Chalmers tekniska högskola. Tillsammans ska de hjälpa industrin att snabbare ta vara på befintliga möjligheter och utveckla nästa generations smarta fabriker, inom Industri 4.0.

Samarbetet handlar om snabba kommunikationssystem med 5G, öppen robotmiljö och montering med ”förstärkt verklighet” (AR). SII-Lab vill erbjuda en öppen miljö där både stora och små företag skall känna sig välkomna.
– Genom vårt samarbete med SII-Lab och deras forskare kommer vi nu kunna erbjuda våra kunder en möjlighet att vara en del av detta spännande forskningsområde och därigenom hjälpa dem att ligga i framkant inom Industri 4.0, säger Filip Stål, nordisk försäljningsdirektör på PTC. SII-Lab är en miljö där vi vill att våra kunder skall finna inspiration kring vad som är möjligt idag och även få en inblick i vad som kommer att vara möjligt i morgon. Vi vill att SII-Lab skall vara ett naturligt forum där forskning och verklighet möts.
Till sin hjälp i forskningsarbetet använder sig SII-Lab av PTCs tekniska applikationer, som t ex ThingsWorx (IoT), Vuforia (AR), Creo (CAD) och Windchill (PLM). Tillsammans med PTC får labbet den digitala tråden, med mjukvara som fungerar och som pratar med varandra hela vägen, från ritning till färdig slutprodukt hos kund.
– Här har industrin möjlighet att testa nya tekniska lösningar som sedan kan implementeras i den verkliga produktionsmiljön, säger Åsa Fast-Berglund som är ansvarig för Chalmers nya satsning på industriell digitalisering. Bland annat forskas det på kollaborativa robotar och på interaktionen mellan människa och robot. Det är ju viktigt att robotarna anpassas efter människan, och inte tvärtom. Det blir också fokus på internlogistik, plockrobotar, virtuell träning för operatörer, med mera. Vi forskar också kring digitala tvillingar, både i visualiseringar av fabriker och genom olika simuleringar.
Testbädden fungerar som en forskningsmiljö, men kan även fungera som en praktisk testmiljö för företag som inte har egna testmiljöer eller pilotfabriker, företag kan hyra in sig i labbet och få tillgång till den senaste teknologin och experter inom områdena.

Comments are closed.