5G blir en revolution för oss alla

5G innebär högre och säkrare datahastigheter och runt hörnet väntar gruvor och skogsmaskiner styrda från distans och självopererande lager och industrier, säger Mahmoud Alizadeh, forskare vid Högskolan i Gävle.

5G är den femte generationens mobilsystem som kommer att få detta att hända, förklarar Mahmoud Alizadeh, som forskar om den avancerade teknologi, med optimerade antenner, förstärkare och mottagare, som är nödvändig för att uppfylla alla de krav som ställs på 5G.
Hans arbete handlar om att få en hög kvalitet på signalen från förstärkarna, att minska felaktigheter och att förenkla modellerna eftersom det behövs många förstärkare för 5G.
– Förstärkarna är mycket komplicerade och kostsamma och det jag gör nu kan bli mycket användbart i denna nya teknik.
För att få en stark signal används så kallad beamforming, där man istället för att sända signaler i alla riktningar, riktar en verkligt stark signal som fokuserar på användaren via en tunn koncentrerad stråle som dessutom kräver mycket mindre energi.
– Om användarna till exempel är ombord på ett tåg som färdas snabbt kan beamforming ändå behålla en hög kvalitet på kontakten med användarna på tåget.
Det finns många möjligheter med 5G, allt från smarta lösningar för att avlasta vården, till möjligheter att, från distans, styra maskiner i gruv- och skogsindustrin.
– Bilarna kommer att kunna samarbeta med varandra i realtid i trafiken. De kan ge oss en säkrare trafik, där transporter kan ske mycket mer effektivt än idag.
Mahmoud Alizadeh försvarade sin avhandling ”Characterisation, Modelling and Digital Pre-Distortion Techniques for RF Transmitters in Wireless Systems” den 18 februari på Högskolan i Gävle

Comments are closed.