Robotkoncept för framtidens sjukhus

Nya robottekniker utvecklas i ABB:s första globala forskningsnav inom hälsovård vid Texas Medical Center (TMC) Innovation Institute i Houston. Den globala marknaden uppskattas uppgå till närmare 60 000 icke-kirurgiska medicinska robotar per 2025, nästan en fyrdubbling sedan 2018.

ABB öppnade idag sitt första globala forskningsnav inom hälsovård vid campusen Texas Medical Centre (TMC) i Houston i Texas – här visar man upp ett antal koncepttekniker, bland annat en mobil YuMi-robot som utformas att bistå medicinsk personal och laboratoriepersonal med labb- och logistikuppgifter på sjukhus.
Den tvåarmade mobila YuMi-roboten kan autonomt känna av och navigera runt de mänskliga kollegorna samtidigt som den lär sig att hitta olika rutter från en plats till en annan. Den har potential att utföra ett stort antal olika repetitiva och tidskrävande aktiviteter, inklusive förberedelser av läkemedel, påfyllning och tömning av centrifuger, pipettering och hantering av vätskor samt upplockning och sortering av provrör.
Den mobila YuMi-roboten kan också användas på sjukhus i ett stort antal logistikroller. YuMi kan dispensera läkemedel, transportera dem till rätt plats på sjukhuset, komma med sjukvårdsmateriel till sjukhuspersonalen liksom sänglinne direkt till patientrummen.
På TMC Innovation Institute kommer ABB att utveckla robotar som kan utföra repetitiva, känsliga och rutinartade processer och därmed frigöra högutbildad medicinsk personal och laboratoriepersonal för viktigare roller och i slutänden kan man behandla fler patienter. ABB:s analyser visar att repetitiva uppgifter kan utföras upp till 50 procent snabbare med hjälp av automatisering jämfört med nuvarande manuella processer med den extra fördelen att robotar kan jobba dygnet runt.
– Hälsovårdssektorn genomgår en betydande omvandling med framsteg inom diagnostik och behandling av sjukdomar samtidigt som man måste hantera en åldrande befolkning, ökande kostnader och en allt större brist i hela världen på medicinsk personal, säger Sami Atiya, chef för ABB:s affärsområde Robotics & Discrete Automation. I och med vårt nya forsknings- och utvecklingsnav inom hälsovård på TMC strävar vi efter att hitta svar på dessa utmaningar – tillsammans med de bästa hjärnorna inom den akademiska världen, forskning och medicin. Vår erfarenhet inom industriella och samarbetande robotar kommer att ge oss en stark bas för att anpassa en flexibel automatisering till hälsovårdssektorn. Tillsammans med våra partners på TMC ska vi utveckla banbrytande robotlösningar. Vi arbetar för att minska antalet manuella rutiner som utförs av medicinsk personal, förbättra noggrannheten i laboratoriearbetet samt förbättra patienttillfredsställelsen och i slutändan patientsäkerheten.
Andra tekniker som visas upp av ABB vid Healthcare Research Hub innefattar YuMi-robotar som kan hjälpa till med centrifug- och provrörshanteringssystem och en IRB 1200-robot som kan utföra vätskeöverföring i en pipetteringstillämpning. Alla uppgifterna är vanliga medicinska göromål där robotautomation kan göra nytta genom att kombinera hög tillförlitlighet med en flexibilitetsnivå och kontinuerlig drift som kan öka kapaciteten och kvaliteten samtidigt som kostnaderna minimeras.
TMC är den största medicinska staden i världen med förstklassiga samarbetande forskningsresurser, inklusive några av världens ledande företag och sjukhus. ABB:s nya hälsovårdsnav på 500 m2 kommer att vara belägen i TMC Innovation Institute, ett toppmodernt nav som främjar samarbetet inom medicin och den senaste tekniken, där man kopplar samman startup-företag med pionjärer inom den akademiska världen och ledande teknikföretag för att snabba upp utveckling och prototyper av banbrytande medicinteknik.
Robotautomation inom hälsovårdssektorn ger betydande möjligheter för framtida tillväxt. Enligt intern forskning på ABB uppskattas den globala marknaden att uppgå till närmare 60 000 icke-kirurgiska medicinska robotar per 2025, en fyrfaldig ökning från 2018.

Comments are closed.